موتور گیربکس (GEARED MOTOR)

شرکت ایشتار پارسه البرز دامنه وسیعی از موتورگیربکس ها را برای اطمینان از اینکه مشتریان بتوانند محصول مناسب با نیازشان را داشته باشند، ارائه می دهد. 
ما قادریم انواع موتور گیربکس های مورد نیاز صنایع مختلف را برای مشتریانمان تامین نماییم.
 از برندهای مطرح جهانی :
SEW , SIEMENS , FLENDER , NORD , RENOLD , BAUER , …
انواع موتورگیربکس ها از قبیل:
_ هلیکال HELICAL
_ بِوِل هلیکال BEVEL HELICAL
_ شفت مستقیم PARALLEL SHAFT 
_ هلیکال وٌرم HELICAL WORM 

کلمات کلیدی:

SIMOGEAR – MOTOX – R SERIES – RX SERIES - K SERIES - KH SERIES – KA SERIES – RF SERIES– H SERIES – HS SERIES – DRN – DRS – DRE – DV