بک استاپ (BACKSTOP)

با توجه به نیاز صنایع مختلف به بک استاپ ها یا بیرینگ های یک طرفه در تجهیزات انتقال قدرت و گیربکس های فلندر(FLENDER) و اس ای دبلیو (SEW)، این شرکت قادر به تامین و واردات انواع مختلفی از بک استاپ ها از برنـدهای معتبر جهانی از قبیل RINGSPANN ، STIEBER ، TSUBAKI و غیره را با سریعترین زمان تحویل و مناسب ترین قیمت می باشد .
نقش بک استاپ در موتور الکتریکی، گیرموتور (حفظ جهت چرخش )
موتورهای الکتریکی تنها میتوانند در یک جهت بچرخند. اگر موتور برخلاف جهت حرکت کند در معرض ریسک خرابی قرار خواهد گرفت که هزینه احیای آن زیاد خواهد بود.
بک استاپ مکانیکی از چرخش در جهت خلاف جلوگیری می کند. راهکارهای خارجی با بک استاپ های قدیمی و راهکارهایی با بک استاپ های یکپارچه مستقیما روی گیرموتور وجود دارند. در حین عملکرد موتور کلاچ فری ویل در وضعیت بیکار قرار دارد و با قفل کردن خود درجا و مهار گشتاور مانع از چرخش در جهت مخالف می گردد.

از تیپ های مختلف:
FXM , RSCI , SN , ASNU , FON , FCN , FN , FNR , BWX , FXRV , BA , BC , FGR , FBE , AA , ALMF , ASK , CR , ASK ,BAT , CSK , CSKP , DC , FS , ALMF , FSO , CEUS , CSK , CR , CSKP , etc
بک استاپ BACKSTOP ، فری ویل FREE WHEEL ، بیرینگ قفلی ، OVERRUNNUNG CLUTCH ، BACK STOP